OÜ PIKOPROJEKT
Projekteerimisbüroo

Projekteerimisbüroo Pikoprojekt OÜ on asutatud 1999 aasta augustis ning põhineb 100% Eesti erakapitalil. Väikesest projektgrupist on tänaseks välja kasvanud 15 töötajaga Eesti turul arvestatav arhitektuuri- ja inseneribüroo. Vastutavate spetsialistidena firmas töötavad arhitekt Maarja Nummert ja ehitusinsener Üllar Suvemaa on pikaajalise töökogemusega projekteerijad, kellede erialapraktika ulatub mitmete aastakümnete taha. Firma põhitegevuseks on hoonete arhitektuur-ehituslik projekteerimine. Aastal 2005 moodustati eraldi töögrupp tehaseliste raudbetoon elementide tootejooniste koostamiseks.

Igapäeva töös on kasutusel tänapäevased arvutiprogrammid AutoCAD, ArchiCAD, ROBOT, Staad PRO, TEKLA jne.

Firma juhtivinsenerid ja arhitektid kuuluvad erialaliitudesse Eesti Ehitusinseneride Liit ja Eesti Arhitektide Liit.